Kullanıcı Sözleşmesi

Date:2022-05-29 20:02:42

JETBİT KULLANICI SÖZLEŞMESİ

MADDE -1- TARAFLAR

1.1-            İşbu kullanım ve üyelik sözleşmesi (sözleşmenin devamında “kullanıcı sözleşmesi” olarak anılacaktır) www.jetbit.org internet sitesi ve Jetbit tarafından ilan edilen mobil uygulamalarında hizmet gösteren Benq Yazılım ve Teknoloji TİC. LTD. ŞTİ (sözleşmenin devamında “Jetbit” olarak anılacaktır) ile işbu sözleşmeye onay vermiş “KULLANICI” arasında, işbu sözleşmede yer alan işlemlere ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi ve uygulanması amacıyla imza altına alınmıştır.


1.2-            İşbu Sözleşme’de Jetbit  ve KULLANICI birlikte anıldıkları yerde “Taraflar”, tek başlarına anıldıkları yerde ise “Taraf” olarak isimlendirileceklerdir.

MADDE -2- TANIMLAR

2.1-            Jetbit : Benq Yazılım ve Teknoloji TİC. LTD. ŞTİ’ni ifade eder.

2.2-            Jetbit Platformu : www.jetbit.org URL adresinden ve bu adrese bağlı alt adreslerden oluşan web sitesini ve yine Jetbit’e ait IOS ve Android işletim sistemleri üzerinden hizmet veren mobil uygulamaları ifade eder.

2.3-            Kullanıcı : www.jetbit.org sayfasında yer alan Kullanım Üyelik Sözleşmesini, işlemlere ilişkin şart ve koşullar ile gizlilik bildirimlerini onaylayarak “Kullanıcı” sıfatını kazanan kişileri ifade eder.

2.4-            Kripto Para : Blok zincir teknolojisine dayanan, Kriptografi şifreleme yöntemini kullanan, dünyanın her yerine transfer edilebilen ve her yerde aynı değeri taşıyan, bir banka ya da şirket tarafından kontrol edilemeyen, merkezi bir kontrol noktası olmayan, fiyatının bir kişi, kurum ya da kuruluş tarafından belirlenmediği dijital(sanal) bir varlıktır.

2.5-            Cüzdan : Kripto para adreslerinizi ve onların şifrelerini tutan ve tümüyle Kullanıcının sorumluluğunda ve hakimiyetinde yer alan bir bilgisayar dosyasıdır. Kripto para, bu adresler arasında transfer edilebilir. Bu kripto para adresleri rastgele oluşturulan kriptografik açık anahtar eşleridir.

2.6-            Hizmetler : Kullanıcı’nın işbu Kullanıcı Sözleşmesi içerisinde usul ve esasları belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Jetbit tarafından sunulan uygulamaların tümüdür.

2.7-            Kullanıcı Hesabı : Kullanıcı’nın Jetbit Platform’unda yer alan hizmet ve uygulamalardan faydalanabilmesi amacıyla gerekli işlemleri yapabildiği, kişisel verilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği, sadece ilgili Kullanıcı’ya ait telefon numarası/kayıtlı e mail adresi ve şifre ile erişilebilen Kullanıcı’ya ait ifade eder.

2.8-            Ziyaretçi : www.jetbit.org web sayfasını, Kullanıcı olmaksızın veya kullanıcı girişi yapılmaksızın ziyaret eden kişileri ifade eder.

2.9-            KVKK : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

2.10-        KVKK Politikası : Kullanıcı’nın Jetbit Platformu üzerinden açıkladıkları kişisel verilerin, Jetbit tarafından ne şekilde ve hangi amaçlarla kullanılacağı gibi konular ile Jetbit’in kişisel verilere ve çerez kullanımına dair genel gizlilik politikasını düzenleyen ve www.jetbit.org platformu üzerinden erişilebilecek olan metinleri ifade eder.

MADDE -3- JETBİT’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1- Jetbit, destek hizmetlerini yalnızca destek@jetbit.org elektronik posta adresi üzerinden sağlayacaktır. Bu elektronik posta adresi haricinde hiçbir yöntem ile kullanıcılara yardım hizmeti verilmemektedir. Bu elektronik posta adresi üzerinden yapılacak yardım hizmetlerinde Jetbit tarafından kullanıcılara şifre sorulmayacak, kripto para göndermeleri için kullanıcılara kripto para adresi bildirilmeyecektir. Kullanıcı bu maddede yer alan hükümleri onaylayarak Jetbit destek alacağını kabul eder. Bu nedenle ortaya çıkacak zararlardan Jetbit sorumlu değildir. Jetbit adı kullanılarak ya da bu yönde bir izlenim uyandırılarak oluşturulan “korsan” siteler nedeniyle bu sitelere üye olan şahısların yaşayacağı mağduriyet ve olumsuzluklardan Jetbit sorumlu tutulamaz. Kullanıcı bu konularda Jetbit’i gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2- Jetbit Platformu’nda alım satımına aracılık ettiği kripto varlık türlerini serbestçe belirleme ve düzenleme yetkisine münhasıran sahiptir. Jetbit listelenen kripto varlık türlerini listeden çıkartabilir veya sisteme eklemek istediği diğer kripto varlık türlerini ekleyebilir. Kripto varlık türlerinin listeden çıkarılması durumlarında Kullanıcı’ya makul bir süre içerisinde önceden bildirimde bulunulacak ve Kullanıcı’nın bu bildirim üzerine belirlenen sürede herhangir bir işlem yapmaması durumunda kripto varlık piyasa bedelden satılacak ve karşılığı Kullanıcı’nın hesabına aktarılacaktır. Bu hususta Jetbit’e yöneltilebilecek herhangi bir sorumluluk bulunmamaktadır.

3.3- Jetbit hizmetine bağlı tüm alan adlarının, servislerin, ara yüzlerinin, yazılım kodlarının, içeriklerinin, videolarının, algoritmalarının, çizimlerinin, ürün incelemelerinin, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri sınai hakların sahibi (sağlayıcısı 3.şahıslar olan içerik ve uygulamalar hariç olmak üzere), Benq Yazılım ve Teknoloji TİC. LTD. ŞTİ’dir. Sağlanan servislerin yazılım, tasarım ve telif hakları tümüyle Jetbit’in mülkiyetindedir. Servis ve hizmetlerin ve bunlarla bağlantılı sayfaların yayılmasına, kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve tersine mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına hiçbir şekilde izin verilmemektedir.

3.4- Jetbit, Kullanıcı’nın, ürün, hizmet veya içeriklerine dair erişim, alım satım veya diğer işlem sürelerine ilişkin yaşanacak gecikmelerden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Kullanıcının, Jetbit platformu’ndaki işlemlerini Kullanıcı adına kayıtlı olan banka hesaplarından yapması zorunludur. Kullanıcının, Jetbit ürün ve hizmetlerini  kullanma ve alım satım şartları Jetbit Platformu üzerinde yayımlanır. Jetbit, ürünlerinin veya hizmetlerinin alım-satımı, kullanımı ile erişiminde kurallarda değişiklik yapma hakkına münhasıran sahiptir. Kullanıcının hatası ile ortaya çıkacak her türlü zarar, sorumluluk veya kayıplardan dolayı Jetbit veya yetkililerinin ya da çalışanlarının ve Jetbit Platformu’nda yer alan bilgileri hazırlayan kişilerden hiçbirinin hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.5- Jetbit, Kullanıcı’ya ait üyeliği, Jetbit ürün veya hizmetlerinin kullanılmasına veya bunların alım satımına dair tabi olunan kurallarını veya hizmetleri herhangi bir sebeple dilediği zaman askıya alma veya durdurma hakkına sahiptir. Bu durumda Jetbit, bu değişikliği Kullanıcı’ya Jetbit Platformu aracılığı ile bildirebilir. Jetbit ürün veya hizmetlerin kullanılmasına dair işlemlerin, Kullanıcı ile aynı ismin altına kayıtlı olan hesaplardan, kredi kartından veya diğer ödeme araçlarından yapılması zorunludur. İşlemlere ilişkin herhangi bir risk tespit edilmesi halinde, tüm masraflar Kullanıcı’ya ait olmak üzere, Jetbit söz konusu işlemleri iptal etme yetkisine sahiptir. Bankadan, Kullanıcıdan veya diğer üçüncü şahıslardan kaynaklı gecikmelerden, iş ve işlemlerden Jetbit sorumlu tutulamaz. Jetbit reddettiği, riskli  olarak gördüğü ve gerçekleştirmediği işlemlere ilişkin ilgili kullanıcıdan kimlik ibrazı veya diğer bilgi ve belge isteme haklarını saklı tutmaktadır.

3.6- Jetbit Platformu’na üyelik koşulları ya da Jetbit hizmet, içerik veya ürünlerinden bunların kullanım şartları ile işlem limiti, kullanılan hizmete veya diğer şartlara göre farklılık gösterebilir. Talebe rağmen, Kullanıcı tarafından kimlik ve adres bilgilerinin belgelenmemesi veya varsa, Jetbit tarafından talep edilen diğer bilgi ve belgelerin vaktinde bildirilmemesi ya da Jetbit’in tek taraflı yetkisine göre, haklı sebeplerin varlığı halinde, Jetbit kullanıcıya ait hesap üzerinden hiçbir işlem yapılmasına izin vermeyecektir. Kullanıcı tarafından belgelenen kimlik ve adres bilgileri, sistemin Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve mevzuatları uyarınca yürütülmesi amacıyla istenilmekte olup, yetkili makamlar tarafından talep edilmesi durumunda Kullanıcı, bu bilgi ve belgelerin ilgili resmi makamlar ile paylaşılmasını kabul etmektedir. Jetbit, bu durumlar haricinde kullanıcının kimlik, adres, bilgi ve belgelerini ancak Gizlilik Politikası uyarınca gerçek veya tüzel kişiler ile paylaşacağını kabul ve taahhüt eder.

3.7- Jetbit, yatırım danışmanlığı faaliyeti ve hizmetinde bulunmadığı gibi Jetbit Platformu üzerinden hiç bir şekilde alım satım tavsiyesi de verilmemektedir. Kullanıcı tarafından Jetbit haricinde bir alım-satım platformunda yapılan alım-satım gibi işlemlerinden ve bu işlemlerden doğan ya da doğabilecek zararlardan da Jetbit hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3.8- Jetbit, basiretli bir tacir olarak Jetbit Platformu’na üyelik gerçekleştiren kullanıcının güvenliğini sağlayacağını taahhüt eder. Bu çerçevede, kullanıcıya ait varlıklar muhtemel siber saldırılara karşı internet bağlantısı olmayan ortamlarda (cold storage) muhafaza edilir. Jetbit tarafından bu taahhüdün yerine getirilmesine karşın hesabın, erişime yetkisi bulunmayan kişiler tarafından ele geçirilmesi ve Jetbit hizmetlerinin kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek dolandırıcılık, hırsızlık vb. fiiller de dahil Jetbit’ten kaynaklanmayan herhangi bir sebeple Jetbit sorumlu tutulamaz.

3.9- Jetbit, Jetbit Platformu üzerinden sunduğu para yatırma ve çekme işlemlerinde her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu değişikliklerden kaynaklı olarak doğabilecek zararlardan Jetbit sorumlu tutulmayacaktır. Ancak Jetbit yaptığı değişiklikleri ‘www.jetbit.org web sitesinde bulunan yardım sayfalarında ya da Jetbit Platformu’nun diğer unsurlarında ilan edeceğini taahhüt eder.

3.10- ATM'ler üzerinden kartsız bankacılık yöntemleri ile transfer yapılmamalıdır. Bu tip işlemlerin saptanması durumunda Jetbit, söz konusu transferleri iade etme hakkına sahiptir. Jetbit, işlemlerin riskli ve şüpheli görülmesi durumunda, kullanıcıların yaptıkları para transferlerini iade etme hakkına sahiptir.

3.11- Jetbit, internet sitesinde meydana gelebilecel teknik arıza ve sorunlardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Jetbit, Jetbit Platformu’nun kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Kısa ya da uzun süreli teknik arızalardan dolayı doğrudan veya dolaylı olarak doğan veya doğabilecek hiçbir zarardan Jetbit sorumlu tutulamaz. Jetbit, Jetbit Platformu’nun kesintisiz olarak erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Jetbit Platformu’na erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir.

3.12- Jetbit, Kullanıcılarının gerçekleştirdiği iş emirlerini ve para transferlerini hiçbir gerekçe göstermeksizin kabul etmeme hakkına sahiptir. Ancak bu halde Jetbit, kullanıcılar tarafından yatırılan parayı gecikmeksizin iade edecektir.

3.13- Jetbit bir kripto para alım-satım platformudur. Site üzerinden kullanıcılar, açık arttırma/eksiltme yöntemi ile kripto para birimlerini alır veya satarlar. Jetbit bir aracı sitedir. Jetbit Platformu’nda oluşan fiyatları Jetbit kendisi belirlemez. Fiyatlarda meydana gelen değişikliklerden dolayı kullanıcıların zarar veya kayıplara uğramasından doğan ya da doğacak zararlardan Jetbit sorumlu tutulamaz.

3.14- Jetbit benzer alım satım platformlarından bağımsız bir şirkettir ve hiçbir kuruluşun temsilcisi değildir. Kullanıcı tarafından Jetbit haricinde bir alım satım platformunda yapılan işlemlerden ve bu işlemlerden doğan ya da doğabilecek zararlardan Jetbit hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3.15- Jetbit, işlemlerin teknik hatalardan kaynaklı olarak, gerçeğe aykırı fiyatlardan gerçekleşmesi gibi durumlarda, sistemi düzeltmek ve tekrar doğru çalışmasını sağlamak adına, bu işlemleri iptal edebilir ya da geri alabilir. İptal ve geri alma sırasında bu Kullanıcı hesapları alım-satım, yatırım çekim işlemlerine kapatılabilir, dondurulabilir, eğer bu süreçte herhangi bir ödeme yapıldı ise haksız gerçekleşen ödemenin iadesi istenebilir. İade edilmemesi durumunda Jetbit her türlü hukuki yola başvurma hakkına sahiptir. Bu tarz işlemlerden dolayı Jetbit sorumlu tutulamaz ve hak talep edilemez.

3.16- Kullanıcıların Jetbit ile sözlü veya yazılı iletişimi halinde, saygı sınırını aşan ve hakaret içeren tavırları karşısında, Jetbit `in Kullanıcı hesabını askıya alma, dondurma, kapatma ve her türlü hukuki yola başvurma hakkı saklıdır.

3.17- Jetbit, kullanıcıların günlük, haftalık ve aylık Türk Lirası ve Jetbit Platformu’nda listelenen kripto paralardan herhangi birini yatırma ve çekme limitlerini tek taraflı olarak belirleyebilir. Jetbit bu değerlendirmeyi somut olayın özelliklerine göre belirlemekte olup kullanıcının risk değerlendirmesine göre yine tek taraflı olarak, bu limitleri dilediği zaman ve önceden haber vermeksizin azaltma ve artırma yetkisine sahiptir. Jetbit’in bu yetkilerini kullanması nedeniyle kullanıcı tarafından herhangi bir sebeple Jetbit sorumlu tutulamaz.

3.18- Üyelik statüsünün kazanılması için, Kullanıcı olmak isteyen kişinin, Jetbit Platformu’nda bulunan işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni imzalayarak, burada kendisinden istenilen bilgi ve belgeleri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, üyelik başvurusunun Jetbit tarafından değerlendirilmesi sonucunda onaylanması gerekmektedir. Onaylanma sürecinin tamamlanması ve Kullanıcı'ya bildirilmesi ile kullanıcının üyeliği başlamakta ve böylece Kullanıcı işbu Sözleşme ve Jetbit Platformu’nun ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Kullanıcının sözleşmeleri imzalayarak hesabını aktif hale getirmesi kripto para aktarımlarından ve Türk Lirası gönderimlerinden anında faydalanması anlamı taşımamaktadır. Jetbit, kullanıcılarının hesaplarını kullanmasına dair politikalar belirleyebilir ve bu politikaları her zaman önceden bilgi vermeksizin güncelleyebilir. Bunun sonucunda, kullanıcı, sözleşmeleri elektronik ortamda imzalayıp hesabını aktif hale getirdikten sonra Türk Lirası yatırım ve çekim işlemlerini yapmaya başlayabilir ancak kripto para çekimi yapabilmek için 48 saat beklemek zorundadır. Kullanıcıların hesabında Türk Lirası yatırma işlemleri sonrasında güvenlik amaçlı olarak süreli/süresiz kripto para gönderme işlemlerinde kısıtlama yapılmaktadır. Bu durumda kullanıcı dilerse destek@jetbit.org adresi üzerinden talep oluşturabilir ve Jetbit tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri Jetbit’e iletmek zorundadır. Gönderilen bilgi ve belgelerde kontrol sağlandıktan sonra kullanıcının kripto para transfer işlemlerine 48 saatlik süre beklenmeksizin izin verilebilir.

3.19- Jetbit, işbu Sözleşme’de yer alan tüm şart ve koşulları önceden bildirmeksizin tek başına değiştirmeye her zaman yetkilidir. Ancak değişiklikler sitede ilan edilecektir. Aynı şekilde Jetbit, bu değişiklikleri Kullanıcılar’ın sisteme üye olurken beyan ettikleri cep telefonu numarasına SMS ve e posta adresine elektronik posta olarak da gönderebilir. Kullanıcı, Sözleşme’yi imzalamakla bu bilgilendirme metotlarını kabul etmiştir. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi kabul ile Jetbit tarafından yapılacak bu değişlikleri de geçmişe etkili olmak üzere önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

3.20- Jetbit tarafından işbu sözleşmede belirtilen hak ve yetkilerin ortaya çıktığı anda kullanılmaması, bu hak ve yetkilerden veya bunların kullanımından zımnen de olsa feragat edildiği anlamına gelmemektedir. Jetbit, yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak bu hak ve yetkileri dilediği zaman kullanmaya haizdir.

MADDE -4- KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1- Kullanıcı, Jetbit Platformu üzerinden gerçekleştirdiği tüm iş ve işlem hukuki ve cezai olarak sorumludur. Kullanıcı kendisi tarafından verilen talimatların yerine getirilmesinden veya yapılan işlemlerin gerçekleştirilmesinden sonra iptal edilemeyeceğini veya geri alınamayacağını bildiğini kabul etmektedir. Jetbit Platformu Politikaları’nda aksi belirtilmedikçe, Jetbit yalnızca farklı kullanıcılar arasındaki kripto para işlemleri ve konuyla ilgili teknik hizmetlere ilişkin aracılık hizmetleri sağlamakta olup bunlara taraf olarak herhangi bir işlem yapmamaktadır. Bu nedenle, Jetbit’in herhangi bir işlemin tarafı olarak herhangi bir hukuki, cezai veya idari sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir Kullanıcı’nın alım-satım veya diğer hizmetlerle bağlantılı olarak verdiği talimatların yerine getirilmesinden doğan sorumluluk hususi olarak Kullanıcı’nın üzerindedir. Bununla birlikte Kullanıcı yanlış veya hatalı talimatlarına dayalı işlemlerden doğan zarar ve kayıplardan sorumludur.

4.2- Jetbit Platformu’nda değiştirilip herhangi bir kripto cüzdanınıza aktarılan kripto paraların transferinden doğan sorumluluk Kullanıcıya aittir. Kullanıcı aynı zamanda her bir kripto cüzdanına ilişkin güvenlik tedbirlerini de almakla yükümlüdür. Jetbit, farklı kullanıcılara ait kripto cüzdanlar arasında hatalı kripto para transferleri oluşmasından sorumlu tutulamayacak, tüm sorumluluk hatalı transferi gerçekleştiren Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kripto paraların teknik özelliklerine göre, aktarım yapılırken girilmesi gereken bilgilerin hatalı girilmesi sebebiyle yaşanacak hatalı transferlerin sorumluluğu da kullanıcıya aittir. Yine kullanıcı tarafından Jetbit’e bulunmayan veya desteklenmeyen bir transfer ağı üzerinden yapılan aktarımlar ile Jetbit ilan edilmeyen, listelenmeyen kripto paraların Jetbit adreslerine hatalı gönderimleri sonucunda ortaya çıkabilecek tüm zararlardan sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu nedenle alım-satım talimatları iletilmeden önce kripto paralara ait girilmesi gereken teknik bilgilerin transfer süresince Kullanıcı tarafından son derece dikkatli bir şekilde kontrol edilmesi gerekmektedir. Hatalı bilgi girilmesi nedeniyle oluşacak tüm kayıplar, zararlar ve sorumluluklar Kullanıcı üzerinde olacaktır. Bu nedenle, Kullanıcı Jetbit’e kaynaklanan kast veya ağır ihmaller dışındaki tüm durumlar için Jetbit’i hatalı transferler nedeniyle gayrikabili rücu şekilde ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3- Kullanıcı’nın Kullanıcı Hesabı’na erişim ve Jetbit Platformu üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu Kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Kullanıcı tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, Jetbit Platformu’nda güçlü bir şifre kullanmalı ve ilgili şifreyi yalnızca Jetbit Platformu’nda kullanmalıdır. Kullanıcı, Jetbit Platformu’na üye olurken verilen bilgilerin gizliliğini saplamaktan ve doğruluğundan sorumlu olup, kendisine ait Kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i/itiraz ileri süremeyeceğini veya bu def'i/itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4- Kullanıcı; hesabını, yükümlülüklerini ve haklarını üçüncü şahıslara temlik edemez, devredemez, satamaz, kendi üyeliğini her ne isim altında olursa olsun hiçbir şekilde başkasına kullandıramaz. Bu durumda Jetbit kullanıcının hesabını durdurma, askıya alma, kapatma hakkına sahiptir. Bu maddede belirtilen ihlalin tespit edilmesi durumunda meydana gelen tüm zararlardan Kullanıcı sorumlu olup tüm cezai müeyyideler de Kullanıcı’ya aittir.

4.5- Kullanıcı, web sitesine erişim sağlamak veya herhangi bir Platform’dan Jetbit’e ait uygulamaları indirmek veya Jetbit Platformu’na giriş yapmak suretiyle veya Jetbit’in üyelik sayfasında verilen kayıt formunu doldurduktan sonra, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni anladığını ve tüm şartlarını kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiği elektronik onayı sonucunda üye olacaktır. Kullanıcı, Jetbit tarafından yayınlanan web siteleri, uygulamalar veya herhangi bir Platform’a kayıt sırasında, güncel ve doğru kimlik bilgilerini, kendine ait fotoğrafını ve gerekli olan iletişim bilgilerini sisteme yükleyeceğini ve bu bilgilere ilişkin herhangi bir değişiklik olması durumunda derhal Jetbit’e değişikliği haber vereceğini kabul eder. Platform’a üye olurken verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden, ayrıca şifre ve Kullanıcı adının korunmasından, başka kimselerle paylaşılmamasından Kullanıcı’nın kendisi sorumludur. Bu bilgi, belge ve görsellerin sözleşme dışı üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi veya hizmetlerin yetkisiz bir şekilde kullanılması durumunda, Kullanıcı tarafından Jetbit’e e-posta yoluyla bildirim yapılıncaya kadar Kullanıcı tarafından yapılan tüm işlemler Kullanıcı tarafından yapılmış gibi kabul edilecektir, Jetbit, bu durumda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Hizmetlerin kullanılması, işbu Sözleşme’nin onayı şartına bağlıdır. Kullanıcı hesaplarına ilişkin tüm mülkiyet hakları Jetbit’e aittir.

4.6- Kullanıcı tarafından verilen talimatlar ancak piyasa şartları çerçevesinde talep bulunması halinde gerçekleştirilecektir. Bu nedenle Kullanıcı tarafından sadece talimat verilmiş olması verilen stop limit veya diğer limitlerin ya da talimatların tümünün gerçekleşeceği anlamına gelmemektedir. Jetbit’in bu hususta herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır.

4.7- Kullanıcılar yalnızca hukuka ve başta Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan tüm mevzuata uygun amaçlarla Jetbit Platformu üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların hukuka ve mevzuata aykırı işlem yaptıklarının tespit edilmesi halinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluktan Kullanıcı sorumludur.

4.8- Kullanıcı, Jetbit Platformu ile gerçekleştirdiği iş ve işlemlerin, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir hukuka aykırılık teşkil etmediğini veya suç faaliyeti ile alakalı olmadığını kabul etmekle birlikte Jetbit üzerinden erişim sağlanan içerik, ürün veya hizmet ya da niteliği gereği satın alınan varlıklar da dahil bunların ne şekilde kullanıldığı, nereye ve hangi amaçlarla transfer edildiğinin, bir suçla ilgili olup olmadığının teknik olarak takibi mümkün değildir. Kripto paraların kötüye kullanılmasından doğabilecek, Kullanıcı ya da üçüncü kişilerin zarar ve kayıpları ile zararlarından Jetbit sorumlu tutulamaz. Jetbit ürün, hizmet ya da içeriklerinin kullanımı ile ilgili yasal sorumluluklar, tüm masraflar ve vergi yükümlülüklerinden kullanıcılar bizzat sorumludur.

4.9- Jetbit Platformu, sadece Türkiye Cumhuriyeti’nde ikamet eden gerçek kişilere hizmet vermektedir. Kullanıcıların 18 yaşından büyük olması zorunlu olup 18 yaş kriteri, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre belirlenmektedir. Kullanıcı işbu Sözleşme kapsamında 18 yaşından büyük olduğunu açıkça beyan ve taahhüt etmektedir. Jetbit, herhangi bir nedenle sahibinin 18 yaşından küçük olduğunu tespit ettiği veya 18 yaşından küçüklerce kullanıldığından şüphe ettiği Kullanıcı hesaplarını hiçbir ihbar veya ihtara gerek olmaksızın sonlandırma ya da askıya alma hakkına sahiptir. 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt eden Kullanıcı, bildirdiği tüm bilgilerin doğruluğundan şahsen sorumludur.

4.10- Her Kullanıcı’nın yalnızca kenidisi adına açılmış  bir Kullanıcı hesabı olabilir. Kullanıcı hesabı sadece işbu Sözleşme'de tanımlanan hizmetlerden faydalanılması amacı ile kullanabilir. Jetbit, aynı kişi tarafından kullanılan birden fazla Kullanıcı hesabı bulunması durumunda ilgili Kullanıcı hesaplarını hiçbir ihbar veya ihtara gerek olmaksızın sonlandırma ya da askıya alma hakkına sahiptir.

4.11- Kullanıcı itibari para transfer işlemlerini gerçekleştirirken Kullanıcı adı ile aynı isimde kayıtlı olan Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre faaliyet gösteren banka hesabını kullanacağını kabul etmektedir. Kullanıcı’nın farklı isimlerle işlem yapması durumunda yaşanabilecek sorun ve gecikmelerden veya işlemin hiç gerçekleşmemesinden Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı tarafından ATM’ler üzerinden veya diğer para yatırma yöntemleri ile isimsiz olarak transfer yapılması halinde ortaya çıkacak sorun ve gecikmelerden ya da transferin hiç gerçekleşmemesinden de kendisi sorumludur. Kullanıcı’nın veya Kullanıcı ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkilendirilen kişi ya da kişilerin bu hükümlere aykırı davranması, işbu Sözleşmenin tek taraflı ve haklı feshi nedeni oluşturur ve tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Jetbit, bu kişiye ya da kişilere bundan sonra hesap açılmamasına karar verip bu kararını uygulayabilir. Bu hususlara ilişkin prosedürler Jetbit Platformu’ndaki “Yardım Merkezi” bölümünde yer almaktadır.

4.12- Kullanıcı, Jetbit tarafından talep edilen kimlik, ikametgah belgesi, fatura, sözleşme, özçekim(selfie) vs. bilgilerinin talep edilmesi halinde belgelemek zorundadır. Kullanıcı tarafından kimlik ve sair bilgilerinin talep edilmesine rağmen belgelenmemesi durumunda Jetbit, Kullanıcı’ya ait hesap üzerinden hiçbir işlem yapılmasına izin vermeme, hesabı askıya alma veya kapatma haklarına sahiptir.

4.13- Niteliği itibariyle Jetbit Platformu üzerinden yapılan kripto para transferleri iade edilemez. Kripto para transferleri iade edilemediğinden dolayı Jetbit tarafından kullanıcıdan alınan hizmet bedeli ve işlem ücreti de iade edilemez. Kullanıcı bu madde hükümlerini işbu Sözleşmenin imzalanması ile imza anında kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.14- Kullanıcı, Jetbit Platformu’ndaki üyeliğini her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir. Üyelik iptalinin gerçekleştirilmesi, ticari elektronik ileti onayının da iptali anlamını taşımamaktadır. Kullanıcı’nın, ayrıca elektronik ileti  onayını da geri aldığını Jetbit’e bildirmesi gerekmektedir.

4.15- Jetbit Platformu tarafından belirlenen iletişim ve teknik sistemler üzerinde orantısız ve makul olmayan seviyelerde yüklemeler meydana getirecek ya da Jetbit Platformu’nun işleyisine zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Jetbit’in önceden yazılı iznini alınmaksızın Jetbit Platformu üzerinde robot, web crawler, otomatik program, veri madenciliği, örümcekve veri taraması gibi "screen scraping" yazılım veya sistemlerin kullanılması ve bu şekilde Jetbit Platformu’nda yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanması, yayınlanması veya kullanılması yasaktır.

MADDE -5- Yükümlülüklerin Sınırlandırılması ve Sorumsuzluk Beyanı

5.1- Kripto para birimlerine yatırım yapmak riskli bir ekonomik faaliyettir. Kullanıcı, kripto yatırımı yapmanın risklerinden haberdar olduğunu, işbu Sözleşmeye konu olan faaliyetlerle bağlantılı ve işbu sözleşme ile Risk Bildirim Formu’nda belirtilen riskleri kabul ettiğini ve bu risklerin gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkabilecek zararlardan Jetbit’i sorumlu tutmayacağını açıkça beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

5.2- Kullanıcı, yatırım yapacağı kripto paranın özelliklerini, türünü ve niteliklerini araştırarak işlem yapma kararını kendi hür iradesi ile verecektir. Bu konuda detaylı araştırma yapma yükümlülüğü Kullanıcı’nın kendisine aittir. Jetbit’in bu hususta herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmamaktadır.

5.3- Jetbit, Jetbit Platformu’nda yer alan fiyatlamalar, istatistikler vs. hiçbir içerikten sorumlu değildir. Jetbit Platformu üzerindeki analiz ve raporlar, veri ve istatistikler herhangi bir değişiklik, düzenleme veya yönlendirme olmadan bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir yazılım tarafından işlenmekte ve kullanıcıların bilgisine objektif olarak sunulmaktadır. Jetbit tarafından sunulan her türlü rapor, haber gibi her türlü bilgi edinme araçları yalnızca bilgilendirme amacı taşımakta olup doğrudan Jetbit’in çözüm, sonuç, hukuki görüş, politik ve sosyolojik araştırmalarını içermemektedir. Bununla birlikte doğruluğu da kesin olarak garanti edilmemektedir. Veriler birbiriyle çelişkili veya tutarsız olabilir. Bu tür durumlarda Jetbit hiçbir sorumluluk üstlenmez.

5.4- Jetbit, kendisi tarafından sunulan içeriklerin kullanıcı yoluyla herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından elde edilecek sonuçlarla ilgili olarak, her türlü ticarete elverişlilik, performans, pazarlanabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk garantileri de dâhil olmak üzere hiçbir şekilde garanti vermez. Tüm içerikler kullanıcıya değiştirilmeden sunulmaktadır. Jetbit, içeriklerin kullanılmasından doğabilecek kâr kayıplarından ya da zararlardan sorumlu tutulamaz. Jetbit tarafından sunulan içeriklerde, herhangi bir kişi, kurum, şirket ya da markaya yapılan gönderme, kişi, kurum, şirket ya da markaların piyasa değerine, çeşitli kriterlerdeki sıralamalarına, marka değereine etki yapacak veya hisse senetlerinin satın alınmasına, satılmasına veya elde tutulmasına yönelik bir yatırım tavsiyesi değildir.

MADDE -6- Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması

6.1- Jetbit, Kullanıcılarından elde edilen kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na tabidir. Jetbit, www.jetbit.org Platform’undan erişilebilecek Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Gizlilik Politikası uyarınca Kullanıcıların kişisel verilerini toplar, kullanır, yurtiçine ve yurtdışına iletir ve işler. Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile Jetbit Platformu’nda yer alan metinler bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

6.2- Jetbit, Kullanıcı’ya ait IP adreslerini, erişim sağladıkları cihaz ve modelini, işletim sistemleri ile tarayıcı bilgilerini tespit etmekte ve kayıt altına almaktadır. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin eki olan Gizlilik Politikası ile Açık Rıza Metni’ni kabul etmekle birlikte bu hususlarda Jetbit’e açık rıza verdiğini de kabul eder. Jetbit, topladığı bu bilgileri, detayları Jetbit Platformu’nda yer alan tim KVKK metinlerinde yer aldığı üzere, Kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve bilgi toplamak, Kullanıcı ve sistem güvenliğini sağlamak ve kanuni yükümlülüklere uymak amaçları ile kullanabilir.

6.3- Jetbit, Kullanıcıların şahsi bilgilerini (kimlik, fatura, adres, e-posta, telefon veya müşteri numarası vb.) yasal zorunluluklar veya kullanıcının açık rızası haricinde üçüncü şahıslara vermeyeceğini taahhüt eder.

6.4- Jetbit, Jetbit Platformu içerisinde başkaca sitelere veya uygulamalara bağlantı sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu üçüncü tarafların reklamlarını, çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir veya üçüncü kişi sitelere veya uygulamalara yönlendirebilir.

6.5- Jetbit, aşağıda belirtilen durumlarda işbu gizlilik politikası hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar:

·         Yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği durumlarda,


·         Yetkili adli ve idari makamlar tarafından usulüne uygun yürütülen bir dava veya soruşturma kapsamında kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi durumlarında,


·         Jetbit’in, Kullanıcılarıyla arasındaki Sözleşmesel ilişkilerin gerekleri ve bunların uygulanması gereken durumlarda,


·         Kullanıcıların hakları ya da güvenliklerinin korunması amacıyla bilgi verilmesinin zorunlu olduğu durumlarda.


6.6- Jetbit, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle gizli bir şekilde saklı tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz Kullanıcı’ya veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önlemenin gereği olarak olması gereken tüm tedbirleri aldığını ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak gösterdiğini taahhüt etmektedir.

6.7- Jetbit işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması bölümü uyarınca aşağıdaki hususları taahhüt eder:

6.7.1- Kişisel verileri KVKK’ya uygun şekilde talep etmeyi ve saklamayı,

6.7.2- Gizli Bilgi’yi yasal sorumluluklar dışında, Kullanıcı’nın onayını almadan, üçüncü şahıs ya da kurumlara açıklamayacağını ve üçüncü şahıslarca kullanımına ya da kopyalanmasına izin vermeyeceğini,

6.7.3- Kişisel verileri işbu sözleşmenin amacının gerçekleştirilmesi dışında başka hiçbir amaç için kullanmayacağını,

6.7.4- Gizli Bilgi’nin istihdam ettiği personel ile sözleşmenin tarafları adına hareket eden kişiler tarafından da korunacağını.

MADDE -7- Ücretlendirme Esasları

7.1- Jetbit, alım-satım işlemlerinde kullanıcıdan kendi belirlediği bir oran üzerinden hizmet bedeli alma hakkına sahiptir. Türk Lirası çekme veya kripto para gönderme çekme işleminde kullanıcıdan bir işlem ücreti alma hakkına sahiptir. Jetbit, bu ücret ve oranlar üzerinde dilediği zaman önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak yapılan değişiklikler Jetbit Platformu’nda ilan edilecektir. Hizmetlere ilişkin ücret tablosu bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

7.2- İşbu sözleşmede veya eki belgelerinde aksi belirtilmedikçe kripto para transferleri iade edilmez. Bu nedenle Jetbit tarafından alınan komisyon ve işlem ücretleri de iade edilmez. Kullanıcıların bu ücretlerinin iadesini talep etme hakkı yoktur. Kullanıcı bu madde hükümlerini işbu Sözleşme’nin onayı ile imza anında kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

MADDE -8- Fikri Mülkiyet Hakları

8.1- “Jetbit” markası ve logosu, “Jetbit” mobil uygulamalar dahil olmak üzere Jetbit Platformu’nun alan adı, yazılımı, tasarımı ve bunlarla bağlantılı şekilde Jetbit tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, slogan ve diğer tüm içeriğin tüm fikri mülkiyet hakkı Jetbit’e aittir.

8.2- Kullanıcı, Jetbit  mülkiyetinde olan fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz ve bunlar dışında bu anlamı taşıyacak hiçbir faaliyette bulunamaz. Kullanıcı, Jetbit Platformu’nun bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda kullanamaz.

8.3- Kullanıcı’nın, Jetbit’in fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Kullanıcı, Jetbit’in tüm zararları ile masraflarından sorumlu olduğunu bildiğini kabul ve taahhüt eder.

MADDE -9- Kayıtların Geçerliliği

9.1- Kullanıcı, işbu Sözleşme'den doğabilecek veya bu Sözleşme ile bağlantılı uyuşmazlıklarda Jetbit Platformu’nun sistemlerinde, veritabanında, sunucularında barındırdığı sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, elektronik kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.

9.2- Jetbit bu yasal uyarıda yer alan tüm koşulları ve hükümleri Kişisel Verilerin Korunması metinleri de dahil olmak üzere önceden bir ihtar veya ihbara gerek olmaksızın güncelleme haklarına münhasıran tek taraflı olarak sahiptir.

MADDE -10- Sözleşmenin Feshi ve Mücbir Sebepler

10.1- Taraflar bu sözleşmeyi hiçbir gerekçe göstermeden diledikleri zaman feshedebilirler.

10.2- Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır.

10.3- işbu sözleşme çerçevesinde mücbir sebep; doğal afet, isyan, salgın hastalık, pandemi, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon ve internet altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve kötü hava koşulları, Siber saldırı gibi yalnızca bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın kontrolü dışında gerçekleşen olayları kapsamaktadır.

10.4- Tarafların bu sözleşmeden doğan edimlerinin mücbir sebep nedeniyle hiç gerçekleştirilememesi veya geç gerçekleştirilmesi halinde doğacak zararlardan ilgili taraf sorumlu olmayacaktır.

MADDE -11- Uyuşmazlıkların Çözümü

11.1- İşbu Sözleşme’den veya Jetbit Platformu’nun kullanımı sonucunda ortaya çıkacak uyuşmazlıklarda işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Hukuku uygulanacak olup, bu uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11.2- İşbu Sözleşme ve ekleri, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz sayılması halinde, söz konusu geçersizlik veya uygulanamazlık işbu Sözleşme bölünebilir kabul edilecek ve bunlar dışındaki diğer hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir.

MADDE -12- Hukuki ve Cezai Müeyyideler

12.1- Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin kabulüyle birlikte siteyi Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve tüm mevzuatına uygun biçimde kullanacağını taahhüt eder. Jetbit, yasalara aykırı kullanım tespit ettiğinde, Kullanıcı’ya ait tüm bilgileri yetkili merciler ile paylaşma hakkına ve yetkisine sahiptir. Bu durum gizliliğin ihlali anlamına gelmez ve Jetbit’e bu hususta hiçbir sorumluluk yüklenemez.

12.2- Kullanıcı, Jetbit adını veya logosunu kullanarak ticari itibarını zedeleyen ya da haksız rekabet yaratan paylaşımlar yapmayacağını kabul ve taahhüt eder. Bu maddenin ihlalinin tespiti halinde Jetbit, önceden bildirimde bulunmaksızın Sözleşme’yi tek taraflı feshetme, Kullanıcı’nın hesabını askıya alma ya da tamamen silme haklarını elinde bulundurur. Bu taahhüt her türlü yazılı ve görsel medya olmak üzere tüm sosyal medya mercilerini de kapsamaktadır.

12.3- Jetbit, yazılım güvenliği ile olağan iş akışı açısından şüpheli işlemlerini tespit ettiği kullanıcıya ait hesapları geçici ya da kalıcı olarak alım-satım emirlerine kapatmaya, şüpheli işlem gerçekleştiren Kullanıcı hesaplarını askıya almaya, dondurmaya ya da kapatmaya yetkilidir. Jetbit, adli veya idari makamlardan gelecek el koyma tedbirine ilişkin talepleri nedeniyle ve bu makamlardan bankalara gelecek talepler neticesinde bankaların bildirimi üzerine Kullanıcı’nın hesabındaki malvarlığına bloke işlemi uygulayabilir. Jetbit tarafından bu maddenin uygulanması nedeniyle, Jetbit’in hukuki ve cezai sorumluluğuna gidilemez.

12.4- Jetbit tarafından Kullanıcı’ya sehven, sebepsiz zenginleşmeye neden olacak şekilde kripto para ya da itibari para gönderilmesi durumunda bu husus Kullanıcı’ya derhal elektronik posta, arama, SMS vb. yollarla bildirilir. Bildirime rağmen kripto ya da itibari paranın en geç takip eden iş günü içerisinde Kullanıcı tarafından iade edilmemesi durumunda Jetbit tarafından hiçbir ihtar veya ihbara gerek olmaksızın Kullanıcı’nın hesabı askıya alınabilir ya da süresiz biçimde erişimi durdurulabilir. Jetbit, bu işlem nedeniyle uğradığı tüm zararları tazmin hakkını saklı tutar.

MADDE -13- Kullanıcının Jetbit Varlıkları

13.1- Jetbit işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ndeki herhangi bir yükmlülüğün Kullanıcı tarafından ihlal edilmesi halinde, Kullanıcı’nın hesabını önceden hiçbir ihtar veya ihbara gerek olmaksızın geçici veya kalıcı olarak kapatma, iptal etme, durdurma, silme, ve askıya alma haklarına sahiptir. Ancak bu hakların Jetbit tarafından kullanılması durumunda Kullanıcı’nın Jetbit bünyesindeki kripto veya itibari paradan oluşan tüm varlıkları bu durumdan etkilenmez ve kullanıcının Jetbit bünyesindeki varlıkları üzerinde yasalardan doğan bir kısıtlama olmaması şartıyla ve kullanıcının talep etmesi durumunda Kullanıcı’ya iade edilir. Kullanıcı, Jetbit Platformu bünyesinde yer alan cüzdanı ile ilişkili olan kripto veya itibari para birimini, hesabın kalıcı olarak kapatılması, iptal edilmesi veya sona erdirilmesi tarihinden itibaren 3 ay boyunca transfer etme hakkına sahiptir.


MADDE -14- Yürürlük ve Kabul

14.1- Kullanıcı, Jetbit Platformu’nun herhangi bir unsuruna girerek, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve tüm hükümlerini kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı Sözleşmesi, Jetbit tarafından Jetbit Platformu üzerinde ilan edildiği tarih itibariyle geçerlilik kazanır.

14.2- Kullanıcı Sözleşmesi'nin şartlarını kabul etmeyen kullanıcıların Jetbit Platformu üzerinden sağlanan servisleri kullanmamaları gerekmektedir. Aksi takdirde doğabilecek zararlardan Jetbit sorumlu tutulamaz.