Müşterini Tanı Politikası (KYC)

Date:2021-08-28 16:28:09

BENQ YAZILIM VE TEKNOLOJİ TİC. LTD. ŞTİ.
KYC (MÜŞTERİNİ TANI) POLİTİKASI

1.      GİRİŞ

Benq Yazılım ve Teknoloji TİC. LTD. ŞTİ (“Şirket” veya "Jetbit") Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş ve yasalara tam riayet ile faaliyetlerine devam eden bir kripto para borsasıdır. Bir kripto para borsası olarak Jetbit, yasalar tarafından kendisine getirilen yükümlülüklere uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda; müşterilerimizin hesap güvenliğinin sağlanması, Kara Para Aklanmasının Önlenmesi ve Terörizmin Finansmanının önlenmesi amaçlarıyla Jetbit tarafından KYC uygulamaları yapmaktadır.

2.      AMAÇ

İşbu politika ile çerçevesi çizilen KYC uygulamasının amacı; risk temelli bir yaklaşımla Jetbit bünyesindeki müşterileri, işlemleri ve hizmetleri değerlendirerek riski azaltmak, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında çalışanların bilinçlendirilmesi ve bilgi edinilmesi ve bu kapsamda Şirket’in faaliyetlerini 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere yürürlükteki mevzuat uyarınca gerçekleştirdiğinin müşterilere bildirilmesidir.

Bu KYC Politikası kapsamında, Şirket faaliyetlerinin engellenmemesi amacıyla haklarında tanıma politikası işletilen müşteriler, www.jetbit.org adresinden erişilen platforma üye olan, platform’da sunulan hizmetlerden yararlanan ve karşılığında işbu KYC Politikası’ndaki hususları kabul eden gerçek kişiyi ifade etmektedir.


3.      KYC NEDİR?

Know Your Customer (KYC) veya Müşterini Tanı, Jetbit  ile ilk defa etkileşime geçen ve hesap oluşturan kullanıcılara uygulanan kimlik, doküman ve biyometrik tanıma işlemlerinin bütününe verilen isimdir. Jetbit olarak biz müşterilerimize, hesap güvenliğine büyük önem vermek de dahil olmak üzere en iyi müşteri hizmetlerini sunma konusunu son derece ciddiye almaktayız. Herhangi bir kimlik hırsızlığı veya sahteciliği durumunun önlenmesi amacıyla, KYC (Müşterini Tanı) politikasını uygulamaktayız. Ayrıca KYC; şirketimizin tabi olduğu yasal yükümlülükler çerçevesinde mali suç ve kara para aklama ile mücadelede önemli ve gerekli bir unsurdur.

4.      KİMLİK DOĞRULAMA


5549 sayılı Kanun’un 3. maddesi gereğince yükümlüler, kendileri nezdinde yapılan ve aracılık ettikleri işlemlerde işlem yapılmadan önce, işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerini tespit etmek zorundadır. Jetbit, işbu KYC Politikası uyarınca yürürlükteki mevzuat ve Şirket içi diğer politikalar çerçevesinde aşağıdaki önlemlere başvurmaktadır:


·         Müşteri kimliğini doğrulama,

·         Müşteri’nin gerçekleştirdiği işlemler sonucunda gerçek yararlanıcıyı tespit etmek için önlemler alma,

·         Müşteri’nin yapmak istediği işlemin amacı ve niteliği hakkında tatmin edici bir bilgi edinme,

·         Müşteri’yi ve Müşteri’nin gerçekleştirdiği işlemleri ile müşteri ilişkileri boyunca izlenme ve Müşteri profili ile karşılaştırma

·         Özellikle dikkat edilmesi gereken yüksek riskli Müşteri’leri, işlemleri ve diğer müşterileri izleme


KYC Politikası çerçevesinde Müşteri kimliği, Müşteri ile Şirket arasında hizmet ilişkisi kurulmadan ya da Müşteri herhangi bir işlem gerçekleştirmeden önce tamamlanmaktadır. Müşteri ile Şirket hizmet ilişkisi kurulurken Müşteri’nin Şirket’e ait Platform’a üye olma amacı ve bu Platform’da yapacağı işlemler ile amaçladığı hususlar hakkında bilgi edinilecektir.


Benq Yazılım ve Teknoloji TİC. LTD. ŞTİ 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine uygun bir politika izlemektedir.


5.      JETBİT’E ÜYE OLURKEN İSTENEN BELGELER


Jetbit’e üye olan gerçek kişi kullanıcılarımızdan KYC doğrulaması kapsamında;


1. Seviye Kullanıcı kabulü için:

·         Üye olacak gerçek kişiye ait e-posta adresi ve cep telefonu numarası


2. Seviye Kullanıcı kabulü için:


i. Gerçek kişi Kullanıcılar için;


·         Kimlik veya pasaport belgesi numarası ve gerçek kişinin fotoğrafını içeren kimlik belgesi,

·         İkamet edilen adres bilgisi (yerleşim yeri adres belgesi, fatura vb. belgeler),

·          Gerçek kişiye ait cep telefonu numarası

·          Gerçek kişiye ait e-posta adresi

·         Boş bir kağıda kullanıcının Adı Soyadı – Günün Tarihi – jetbit.org yazıp kağıt ve kullanıcının yüzü net gözükecek şekilde çekilmiş selfie(öz çekim) fotoğraf,


ii. Tüzel kişi Kullanıcılar için;


·         Vergi levhası,

·         Ticaret sicil gazetesi,

·         İmza sirküleri,

·         İmza sirkülerinde yetkilendirilmiş gerçek kişiye ait kimlik belgesi numarası ve fotoğrafını içeren kimlik belgesi,

·         İmza sirkülerinde yetkilendirilmiş şahsın ikamet ettiği adres bilgisi (yerleşim yeri adres belgesi, fatura vb. belgeler),

·         Tüzel kişiye veya yetkilendirilmiş gerçek kişiye ait cep telefonu numarası,

·         Tüzel kişiye veya yetkilendirilmiş gerçek kişiye ait e-posta adresi,

·         Şirket kaşesi ile birlikte imzalanmış kabul formu,

·         Tüzel kişi tarafından yetkilendirilmiş gerçek kişi tarafından imzalanmış, ilgili gerçek kişinin tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olduğunu ve aksi durumda her türlü borcun kendi şahsında doğacağını kabul ve taahhüt ettiği beyan formu


3. Seviye Kullanıcı kabulü için:


Daha fazla belge temini hususunda, talep edilen bilgi ve belgeler için Jetbit ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.


6.      KİMLİK DOĞRULAMA PROSEDÜRÜ YÜRÜTÜLECEK HALLER;


Parasal tutardan bağımsız olarak;


·         Hizmet ilişkisi kurarken, parasal tutardan bağımsız olarak;

·         Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda,

·         Önceden edinilmiş kimlik bilgilerinin doğruluğu ve yeterliliği konusunda şüphe olduğu takdirde,

            İşlemin parasal tutarına göre ise;

·         Tek bir kripto para alım-satım işleminin veya birden çok bağlantılı işlemlerin toplam tutarı 75.000,00 TL eşit veya fazla ise;


·         Tek bir kripto para takas işleminin veya birden çok bağlantılı işlemin toplam tutarı 75.000,00 TL eşit veya fazla ise;

            kimlik doğrulaması yapılmaktadır. Yukarıda sayılanlar dışında,

·         Platform üzerinde işlem talep eden Müşteri’nin, söz konusu işlemi üçüncü bir kişinin yararına gerçekleştirdiği durumlarda; hem işlemi talep eden Müşteri’nin hem de yararına işlem yapılan üçüncü kişinin kimlik doğrulaması yapılmaktadır.

·         Müşteri’nin kendi adına hareket ettiğini beyan ettiği; ancak üçüncü bir kişinin yararına hareket ettiğinden şüphelenilen hallerde, Şirket gerçek yararlanıcının kimliğini belirlemek için bütün önlemleri almaktadır.


Jetbit, yürürlükteki mevzuat uyarınca Platform’daki ve her türlü ortamdaki; belgeleri düzenleme tarihinden ve kimlik tespitine ilişkin bilgileri ise son işlem tarihinden itibaren sekiz yıl süreyle muhafaza edecek ve talep edildiği takdirde ilgililerine ibraz edecektir. (Kişisel verilerin işlenmesi, saklanması, muhafazası ve silinmesine ilişkin detaylı bilgiye JETBİT  KVKK POLİTİKASI'ndan ulaşabilirsiniz.)


Takma ad veya sahte isimlerle kullanıcı hesabı açmak isteyen müşteriler, gerekli bilgi ve belgeleri vermeyi reddeden müşteriler, suç gelirleri ve terörizmin aklanması konusunda uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından yayınlanan listelerde bulunan müşteriler, ulusal ve uluslararası hüküm ve düzenlemelere aykırı davranışta bulunan müşteriler, kimlik doğrulama taahhüt edilmediği ya da hizmet ilişkisinin amacı konusunda yeterli bilgi temin edilemeyen müşteriler, para aklama için Şirket’in dahili bilgi sisteminde terörizmin finansmanı ve ilgili mali suçlara (dolandırıcılık, organize suçlar, vb.) ilişkin olumsuz bir kayda sahip olan müşteriler, yasadışı bahis, kumar işlemleri yapan müşteriler ile hizmet ilişkisi kurulmayacaktır.


Kullanıcılar sitede hesap sahibi olmak için bir üye formu doldururlar. İşlem yapmak isteyen kullanıcılar kimlik ve adres bilgilerini belgelemek zorundadırlar. Aksi takdirde, Jetbit işlem yapmamak ya da hesabı durdurma hakkına tek taraflı olarak sahiptir.

MÜŞTERİ TANIMA FORMU

Benq Yazılım ve Teknoloji Tic. LTD. ŞTİ.  (“ Jetbit ”) olarak, platformumuzda işlem güvenliğini sağlamak ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek adına aşağıda yer alan bilgileri 5549 sayılı Kanun ile Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde talep etmekteyiz.

Önemli Açıklama: Kripto varlık hizmet platformumuzda yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Platforma üye olmadan önce Jetbit Kullanıcı Sözleşmesi’ni incelemenizi önemle rica ederiz.

AD-SOYAD:

 

DOĞUM TARİHİ-YERİ:

 

KİMLİK BELGESİ
TÜRÜ VE NOSU:

 

İKAMETGAH
ADRESİ:

 

TELEFON NO:

 

E-POSTA ADRESİ:

 

MESLEĞİ:

 

Benq Yazılım ve Teknoloji Tic. LTD. ŞTİ. ait jetbit.org platformunda açacağım tüm hesaplarımda gerçek kişi kullanıcı olarak yalnız kendi adıma hareket ettiğimi, aksi takdirde yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca hukuki veya cezai yaptırıma tabi olabileceğim hususunu anladığımı beyan ve taahhüt ederim.

Bu formda açıklamış olduğum bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, beyan ederim.

 

 

 

 

 

 

 

 

TARİH:

AD SOYAD :

İMZA :